Στα πλαίσια του έργου ADRION - CIRCLE, το Ινστιτούτο ΑΕΙΠΛΟΥΣ αναζητά ένα (1) συνεργάτη – υπάλληλο έργου μερικής απασχόλησης, Πτυχιούχο Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Πληροφορικής ή συναφών αντικειμένων με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Πληροφορική ή συναφών αντικειμένων για τη σύναψη μίσθωσης έργου για όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου με αντικείμενο: «Εκπόνηση τεχνικών εργασιών, υπεύθυνος επικοινωνίας & διάχυσης έργου, υπεύθυνος ποιότητας και υποστήριξη στη διαχείριση, παρακολούθηση και αναφορά έργου CIRCLE».

 

Δείτε εδώ περισσότερα.

 

Please send your CV to This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.